Фронтова линия, епизод 11. Забулените.

340

Фронтова линия, епизод 11. Забулените.  (27-03-13)

Те са български жени, но са забулени като на пазара в Афганистан. Ислямът настъпва у нас. Някои стари хора, казват, че дори по време на турското робство наоколо не е имало толкова забулени жени.

Един разговор с три жени и една тема - ислямът.