Фронтова линия, епизод 21. Бойко Димитров 2.

295

Фронтова линия, епизод 21. Бойко Димитров. Втора част. (07-07-13-37)

Продължение на разговора със сина на Георги Димитров - Бойко.

Днес Карбовски пита Бойко Димитров - колко значим е Георги Димитров? 
 И каква е ролята му за историята на България - размисли и оценки.