Фронтова линия, епизод 5. Снежана: майката-самоубийца.

15

Фронтова линия, епизод 5. Снежана: майката-самоубийца. (10.03.2013)

Те са наоколо. Те са ваши съседи. Днес ги виждате живи и здрави, после разбирате, че са се самозапалили…

Това са жертви на социума. И опитват да се отърват от живота, тоест, от бедността и мизерията.

Запознайте се със Снежана, тя има 11 деца, но се е върнала скоро от онзи свят.

Когато отровата е последен изход…

Можете да подкрепите работата на Карбовски чрез:

Revolut: @karbowski  

PayPal: karbovski.paypal@gmail.com

Patreon: Martin_Karbowski