Фронтова линия, епизод 7. Георги Коритаров.

13

Фронтова линия, епизод 7. Георги Коритаров. (24-03-13)

Мартин Карбовски:

"Днес аз разговарям без злоба и увъртане с един агент на държавна сигурност, журналистът Георги Коритаров. Агент Алберт. Няма да  давам оценки, няма да проклинам, няма да заплашвам и ругая. Няма и да го обичам. Ще се опитвам да уважавам човека, който е живял в друга епоха, и е правил неща, за които днес  се говори с отвращение. Разбирате, моралът е въпрос и на историческо време.".

Можете да подкрепите работата на Карбовски чрез:

Revolut: @karbowski  

PayPal: karbovski.paypal@gmail.com

Patreon: Martin_Karbowski