Отечествен фронт, епизод 143: Плачещата икона в Годеч.

143

Отечествен фронт, епизод 143: Плачещата икона в Годеч. (28.11.2009)

Годеч е малък град, в който обичайно не се случва нищо особено. И ние, и вие, нямаше да сме чули за Годеч, ако там не беше станало нещо…

Чудо. Една икона на Бор=городица проплакала с истински сълзи в дома на леля Иванка…

Вярвате или не, това трябва да се провери.

И екипът на Отечествен фронт отиоде в Годеч.

режисьор: Н. Русакиев