Отечествен фронт, епизод 59: Черните пътища на Европа - Елица.

482

ОФ. еп. 59. Черните пътища на Европа - Елица. 6.10.2007.

Отечествен фронт ви показа дотук много видове емиграция. Днес ви разказваме за последния вид - тази на любовта, иначе казано - половата емиграция.
Историята на Елица - снимана на две места - и в Португалия, и в България.

N.B.! Видеото започва след първа минута, моля пропуснете ивиците и плъзнете напред.