Отечествен фронт, епизод 9. Савко Калата

202

ОФ. еп. 9. Калата - касоразбивачът 1. 01.07.2006.

“Това е една история за човек с вълчи нрав, живял в две епохи. Това е легендата за касоразбивача от социализма. Това е разказ за живота на Савко Калата”.

Режисьор: Н. Русакиев