Проект: Добри момчета - чистачи след смърт. (1) (18.02.2017)

24

Това е КАРБОВСКИ: ВТОРИ ПЛАН. Проект: Добри момчета - почистване след смърт. Първа част.

Те работят нещо необичайно - почистват след смъртта. Работа, която никой не иска да върши…Те са санитарите на обществото ни. 
Защото…все някой трябва да върши мръсната работа. 

Трупове, човешка мърша, смрад. Каквис а хората, за които всичко това е ежедневие?