Проект: Един българин (1) (2.03.2019)

17

КАРБОВСКИ: ВТОРИ ПЛАН. Проект: Един българин. Първа част.

Карбовски:

Когато живееш сред зли езици, е трудно да намериш добрите примери. Окрилени от проекта за учителя Тео, се опитваме да ви представим българи, които работят в полза на родината и помагат за общото ни израстване.

Днес се опитваме да рекламираме идеите на един българин. Д-р Милен Врабевски е възпитан като българин във време, когато за Македония не можеше да се говори. Семейство Врабевски принадлежи към оскъдната аристокрация на епохата в края на комунизма.