Проект: Легализирай това? (1) (19.05.2018)

8

КАРБОВСКИ: ВТОРИ ПЛАН. Проект: Легализирай това? Първа част.

В страната, където един милион българи са пробвали наркотици…

Днес някои българи искат легализация и декриминализация не просто на медицинската трева, а на всички наркотици.

 Днес тези хора имаха шествие. Те знаят, че едва ли всичките им искания ще се удовлетворят, но не спират да работят в тази посока. 

Не само това, но и твърдят, че спасяват животи.