Проект: Любовта, без която не можем (2) (25.01.2020)

29

КАРБОВСКИ: ВТОРИ ПЛАН. Проект: Любовта, без която не можем. Втора част.

Карбовски:

Днес пак става дума за холивудските демони - пари и любов. Ромео е балък, Жулиета иска да му вземе къщичката. Тази седмица ви срещаме с двама мъже, разочаровани и излъгани от любовта. Младият е изгорял с много пари, старият се предпазва, но и си остава самотен. Знаете, любов и пари никога не стигат.