Проект: Невинните (2) (4.11.2017)

10

Това е КАРБОВСКИ: ВТОРИ ПЛАН. Проект: Невинните. Втора част. 

Престъпността като поминък в държавата на невинните убийци. Каква ще бъде съдбата на затворника и неговото семейство?