Проект: Последната крепост (2) (5.01.2019)

18

КАРБОВСКИ: ВТОРИ ПЛАН. Проект: Последната крепост. Част втора.

Говори учителят от Казанлък - Теодосий Теодосиев.

Защо учителят Тео реши да прави училище в едно мъртво село?

И какъв е смисълът на неговата идея за последна крепост за образование…

Един разговор за излишните хора, бъдещето на света и смисълът на знанието и творчеството.