Проект: Последната война на Балканите (2) (24.02.2018)

23

Гледате КАРБОВСКИ: ВТОРИ ПЛАН. Проект: Последната война на Балканите. Втора част.

Последната война на Балканите започна на 6 април 1992 година и продължи до 14 септември 1995 година на територията на Босна и Херциговина, бивша република в състава на Югославия. Дълго се спори дали това е било гражданска война или на репресии. 

Босненци и много хървати твърдят, че тя е породена от сръбската и хърватската агресия, докато сърбите я считат за гражданска война. 

Припомняме ме ви тези събития, защото бяха скоро, защото бяха прекалено близо и за да не забравяте какво ни отнема войната.