Проект: Продадена 2 (2) (21.03.2020)

8

КАРБОВСКИ: ВТОРИ ПЛАН. Проект: Продадена 2. Втора част.

През есента ви разказахме историята на Йорданка от село Петърч, продадена за женене на 13 години от баща си преди почти 20 години. И принудена от “купувачите си” да краде и да се обучава като джебчийка.

Дали има възможност някой ден Йорданка да се сдобри със семейството на мъжа си, всички, които са я купували, продавали и тормозили?

Тя днес иска само децата си. Но тези деца не са само нейни. Това е ужасът на балканската трагедия - когато мразиш някого, той по най-страшния начин е част от тебе, част от това, което най-много обичаш.