Проект: Прокълнато съкровище (1) (14.12.2019)

87

КАРБОВСКИ: ВТОРИ ПЛАН. Проект: Прокълнато съкровище. Първа част.

Карбовски:

Докато харчите хартиени пари, не мечтаете ли за злато? Истински съкровища закопани по нашите земи, толкова големи съкровища, че, ако имате коне, те ще бъдат със златни зъби и подкови. 

Но трябва да знаете, че при всяко злато и съкровище има и прокоба. 

Познавам един човек - Христо Красин, той някога е бил иманяр - който твърди, че според общата информация на територията на България има седем римски банки или съкровищници.