Проект: Quo Vadis (1) (28.09.2019)

1688

КАРБОВСКИ: ВТОРИ ПЛАН. Проект: Quo Vadis. Първа част.

Някои хора избират правия път, онзи от Христовите времена, онзи път, който Ной е поел, когато никой не му е вярвал и всички са го смятали за луд. Има такива хора и у нас.

Теодор е младо момче, избрало да се отрече от градския, светски живот, за да спаси душата си и ако може, да помогне и на други да го последват по праведния път.

Накъде отиваме? - вечният въпрос и опит да отговорим на него с историята на аскета Теодор.