Проект: Quo Vadis (2) (28.09.2019)

20

КАРБОВСКИ: ВТОРИ ПЛАН. Проект: Quo Vadis. Втора част.

Някои хора избират правия път, онзи от Христовите времена, онзи път, който Ной е поел, когато никой не му е вярвал и всички са го смятали за луд. Има такива хора и у нас.

Теодор е младо момче, избрало да се отрече от градския, светски живот, за да спаси душата си и ако може, да помогне и на други да го последват по праведния път.

За да не отиде всичко по дяволите и за да остане разумно човечество, трябва да бягаме - да бягаме от удобства, изкушения и грехове, да бягаме като във филм на ужасите, в който ни настигат удоволствията.

Това ни казва Теодор, който е беглец, обърнал гръб на всичко, което ние преследваме.