Проект: Работещи момичета (2) (7.04.2018)

5

Гледате: КАРБОВСКИ: ВТОРИ ПЛАН. Проект: Работещи момичета. Втора част.

Историите на веселите работещи баби от Долно Драглище. 
И една тъжна история на бабата, която трябва да работи и след 90-годишна възраст…