Проект: Героите на Карбовски / Сватби (1) (6.04.2019)

13

КАРБОВСКИ: ВТОРИ ПЛАН. Проект: Героите на Карбовски - сватби. Първа част.

Карбовски: Ако една държава върви добре, хората започват да сключват брак. Всеки от нас с приятелите си е една микроикономика и една нанодържава.

В този епизод - героите на Карбовски се женят. Чобан Тома се жени - сиромашка сватба, но с любов и романтика до сълзи.

Ако имаш сърце и подходяща жена, сватбата не би трябвало да излиза повече от 100 лева, защото за сватба пари не трябват, трябва любов.

Човек не трябва да живее предпазливо, особено когато обича жена. Трябва смело и безотговорно да предложи брак на приятелката си. Така направи и Чобан Тома.