“Свободният зидар” Васил Стоев в “Предаването” на Карбовски, ТВ7

75

“Свободният зидар” Васил Стоев за тайните на масонската ложа.

Теории на конспирациите.

Гост в “Предаването” на Карбовски, ТВ 7.