Фронтова линия, епизод 38. Евгени Минчев 2.

357

Фронтова линия, епизод 38. Евгени Минчев 2. (24-11-13)

Ние наричаме този филм - ОПИТ ДА РАЗБЕРЕШ РАЗЛИЧНИТЕ.

Още от разговора с Евгени Минчев, който бе така смел и любезен да ни отговори на всички директни въпроси.