Фронтова линия, епизод 40. Венци Чикагото.

2304

Фронтова линия, епизод 40. Венци Чикагото. (01-12-13)

Карбовски:

Днес ви срещам с един човек, който е участвал във Възродителния процес. Той е от Русе и е бил милиционер. Сигурно сте чули или чели исторически свидетелства на жертви на Възродителния процес. Днес ще чуете и тези, които го правеха. Правеха го с ръце, юмруци, палки и пистолети…

Венци е бил там - под дъжда от камъни и в морето от гилзи на Възродителняи процес.