Фронтова линия, епизод 42. Евтим Евтимов.

801

Фронтова линия, епизод 42. Евтим Евтимов. (15-12-13)

Карбовски:

Тоя човек е поетът на старото време, един от тях, мъничко противоречив. Писал е песни за Веселин Маринов, негови са стиховете на 20-ти век, ако има кой да чете. 

Разговарях с Евтим Евтимов за свое удоволствие…