Фронтова линия, епиздо 46. Баба Минка от Осетеново.

6404

Фронтова линия, епиздо 46. Баба Минка от Осетеново. (12-01-14)

Какво ни чака през 2014? какво ще се случи на тоя народ? С подобни въпроси отидохме при леля Минка, известна като пророчицата от село Осетеново. 

Леля Минка гледа в бъдещето с бучка захар - като Ванга. Вижте какво ще предрече на България…