Фронтова линия, епизод 62. Отец Михаил.

2025

Фронтова линия, епизод 62. Отец Михаил. (04-05-14)

Срещаме ви с един свещеник, който лекува с помощта на Божията милост.

В държавата на врачките, един православен поп опитва да прави чудеса с молитва.

Ето ви и телевизионните свидетелства за това.