Монолог на смеха с Георги Калоянчев

97

Мартин Карбовски в монолог на Георги Калоянчев за играта на смъртта.

Един актьор на 87 и един въпрос за размишление: накъде отива тоя свят?

“Лута се” - казва Калоянчев и монологът продължава…

Георги Калоянчев, “Карбовски: Директно”, Нова ТВ