Отечествен фронт, епизод 70: Христо и порасналите сираци

392

ОФ. еп.70. Христо и порасналите сираци. 22.12.2007.

“Пораснал сирак у нас означава гладен човек”…

Историите на няколко пораснали сираци, които са намерили подкрепа при Христо, който им дава дом и работа.

N.B.! Видеото започва след първа минута, моля пропуснете ивиците и плъзнете напред.