Петър Гюзелев и рок завинаги

100

Интервю на Мартин Карбовски с големия Петър Гюзелев. (ТВ 7, 10.02.2013)