Проект: Антисистемните 2 (1) (14.11.2020)

96

КАРБОВСКИ: ВТОРИ ПЛАН. Проект: Антисистемните 2. Първа част.

Днес ви запознаваме с онези хора, които системата не ги иска. Не ги иска по улиците, под прозореца си, в училище, дори и като данъкоплатци нашата система не ги иска.

А какво правят едни хора, които системата не иска? Звънят на Карбовски - реалния омбудсман…

Първата история е на дете, диагностицирано с детска церебрална парализа (ДЦП). То е в инвалидна количка, а в училище, в което учи, не желаят да поставят рампа на стълбището…