Проект: Без цивилизация (2) (5.10.2019)

2

КАРБОВСКИ: ВТОРИ ПЛАН. Проект: Без цивилизация. Втора част.

Карбовски:

"Ще ми се да зарежа всичко и да скъсам черния потник и да се маана от тоа свет." Тази циганска реплика хрумва на всеки модерен човек от време на време в града. 

Днес ще ви покажа една група хора, изпълнили тази закана и върнали се към природата. Хора, отказали се от материалния свят, симпатични и умни немци. Те живеят като дедите ни в 18 век. Затова са избрали и България за своя локация. Тук е по-лесно да си направиш 18 век, защото всичко наоколо е от 19 век. Запознайте се с духовното общество на "Небесната дъга" и неговия главен шаман Ханс Юрген Хумес.