Проект: Чернобил по света и у нас (1) (30.09.2017)

5

Това е КАРБОВСКИ: ВТОРИ ПЛАН. Проект: Чернобил по света и у нас. Първа част.