Проект: COVID-19: Българите по света (2) (18.04.2020)

397

КАРБОВСКИ: ВТОРИ ПЛАН. Проект: Българите по света. Втора част.

Продължаваме с “дневниците на карантината”. 

Срещаме ви с българите по света, които ни разказват - какво се случи с живота им след появата на вируса.