Проект: Демографско изместване (2) (20.10.2018)

6

Гледате КАРБОВСКИ: ВТОРИ ПЛАН. Проект: Демографско изместване. Втора част.

Частен случай 3 е различен. Един човек, който иска да твори на село. Този човек е обсаден. Веселин е художник и скулптор. Кой го обсажда?

Частен случай 4 е случаят на бай Минчо, който се е защитил при нападение в двора си. Той е наказан  и разорен, защото се е защитил…