Проект: Грехове. Войните на отец Евгений (1) (27.05.2017)

41

Това е КАРБОВСКИ: ВТОРИ ПЛАН. Проект: Грехове. Първа част.

За войните на един свещеник, тръгнал на поход срещу съвременните грехове на човека.