Проект: Християни (2) (15.04.2017)

26

Това е КАРБОВСКИ: ВТОРИ ПЛАН. Проект: Християни. Втора част. 

Идрис беше новият християн, а Карбовски сега ще ви срещне със стария християнин - дядо Стойко. Дядо Стойко пази и се грижи за една развалина, за една потънала църква.