Проект: Летящите хора (1) (24.11.2018)

18

КАРБОВСКИ: ВТОРИ ПЛАН. Проект: Летящите хора. Първа част.

Летящите хора в този епизод не са герои на Валери Петров. Те са от този тип хора, които живеят извън вашата позната зона на комфорт. За тези хора опасност и щастие значат горе-долу едно и също. Днес ви показваме такива хора, които летят. Едните - с помощта на куки, забити болезнено в кожата им. Другите - напук на гравитацията катерят високи сгради. Те просто са хора извън нормата.