Проект: Майката (2). Едно неродено дете. (15.10.2016)

13

Гледате КАРБОВСКИ: ВТОРИ ПЛАН. Проект: майката. Част втора. Историята на несбъдната майка Галя от село Иван Вазово.
Карбовски: 
Галя е една модерна майка, която е отказала медицинска помощ при раждането си. Не знам защо…Може би защото е еко, ултра еко.

Въпреки болката, започвам разговора с Галя директно, питам я - имаш ли деца?…