Проект: Морал под карантина (1) (11.04.2020)

17

КАРБОВСКИ: ВТОРИ ПЛАН. Проект: Морал под карантина. Първа част.

Карбовски отново насочва прожектора към обикновените хора. Пандемията дойде, светът се затвори, животът ни е под карантина.

Обаче…

Кой как се справя, при положение, че има още карантина? 

Идеята на предаването е да няма генерали, а само обикновени хора, които се справят. Някои хора даже правят добро по време на карантина. Теодосий Теодосиев е нишката в това предаване, а другите герои са обикновени хора, които работят, живеят, борят се, полезни са по време на карантина.