Проект: Сиромашка Коледа (1). (10.12.2016)

34

Първата история от днешния КАРБОВСКИ: ВТОРИ ПЛАН  е за красивия жест на една бедна жена от Видин, направен към една бедна жена от Елин Пелин. 

Става дума за хора, които понякога вечерят чаша вода. Става дума за бедни хора, които помагат на други бедни.