Проект: Това не се отнася до мене (1) (21.04.2018)

77

Това е КАРБОВСКИ: ВТОРИ ПЛАН. Проект: Това не се отнася до мене. Първа част.

Днес ви показваме наркотиците в училище. Родители на 13-годишни деца, които взимат амфети. Тези родители разказват как не могат да преборят дилърите, а учениците дилъри, разказват как по време на час се търгува с амфети, т.н. "бонбони", и други модерни наркотици.