Проект: Трети пол? (1) (10.02.2018)

2

Гледате: КАРБОВСКИ: ВТОРИ ПЛАН. Проект: Трети пол? Първа част.

Пол не е момче, но не е и момиче. Той е роден по средата. На гръцки винаги са го наричали хермафродит. 

Днес обаче този човек се сърди на тази дума и я заменя с думата интерсекс.