Проект: Трети пол? (2) (10.02.2018)

38

Гледате: КАРБОВСКИ: ВТОРИ ПЛАН. Проект: Трети пол? Втора част.

Интерсекс хората, скрити в килера на обществото.

Модерният интерсекс човек Пол Найденов на среща с нещастния селски хермафродит Гергана…