Проект: Вселени (1) (16.09.2017)

30

Гледате КАРБОВСКИ: ВТОРИ ПЛАН. Проект: Вселени. Първа част.

Карбовски среща два свята - нито единият, от които не е излишен.

Вселената на учителя физик Теодосий Теодосиев и един далеч по-необразован свят, пълен с деца - махалата на Ихтиман и циганските традиции.