Проект: Всеотдайност (2) (9.02.2019)

13

КАРБОВСКИ: ВТОРИ ПЛАН. Проект: Всеотдайност. Втора част.

Втората история в днешния проект "Всеотдайност" е на леля Стефка. Нейната всеотдайност е напълно нелогична, защото тя се грижи за непознат човек. Тя няма клауза, която я задължава да прави това, което прави. Вижте историята на Стефка Фламбури - съседката, която се грижи за изоставената баба Денка.